6 min. read | januari 14, 2020 door Lia

Cirkeldiagrammen: Een goed idee?

Over het cirkeldiagram en de alternatieven

Cirkel- en ringdiagrammen kom je regelmatig tegen. Maar is de populariteit ervan terecht? In deze blog nemen we dit type diagram onder de loep en bekijken we een aantal alternatieven.

1. Enkel cirkeldiagram

Een enkel cirkeldiagram wordt vaak gebruikt om de waarde van verschillende categorieën te vergelijken. Het oppervlak van elk segment in de cirkel staat voor de grootte van de waarde van de categorie.

Kenmerken:

1a. het horizontale staafdiagram

In een horizontaal staafdiagram worden de waarden van de categorieën weergegeven door de breedte van de afzonderlijke staafjes.

Kenmerken:

1b. het Sankey-diagram

In een Sankey-diagram wordt het totaal van de verschillende categorieën gebundeld in een pijl die zich opsplitst in verschillende richtingen. De dikte van de pijl geeft de waarde van de categorie weer.

Kenmerken:

2. Twee of meerdere cirkeldiagrammen

Vaak komt het ook voor dat twee of meer cirkeldiagrammen worden gebruikt om hoofdcategorieën met elkaar te vergelijken. Het budget en de werkelijke uitgaven worden bijvoorbeeld met elkaar vergeleken in twee cirkeldiagrammen. Het was al moeilijk om de waarden binnen één cirkeldiagram met elkaar te vergelijken. Met twee cirkeldiagrammen is dit helemaal lastig. Hieronder enkele alternatieven:

2a. Waterval diagram

Een waterval diagram is feitelijk een uit elkaar getrokken kolomdiagram. Hierbij wordt het totaal van de reeks weergegeven in een kolom. De kolommen worden vervolgens onderverdeeld in segmenten om de verschillende categorieën weer te geven. De hoogte van het segment geeft de grootte van de waarde aan.

Kenmerken:

2b. Gestapelde staafdiagram

Dit type diagram komt van pas wanneer je twee reeksen met elkaar wilt vergelijken met gelijke categorieën. Bijvoorbeeld om het begrootte budget voor 2019 en het werkelijke budget naast elkaar te leggen.

Kenmerken:

Conclusie

Het kan aantrekkelijk zijn om een cirkel- of ringdiagram te gebruiken vanwege zijn ronde en sluitende vorm. Hierdoor vormt het een mooie afwisseling op rechthoekige grafieken en tabellen. Echter, wanneer er veel waarden met elkaar worden vergeleken of de waarden dicht bij elkaar liggen, voegt het cirkeldiagram niet veel toe aan duidelijkheid of snelheid waarmee data kan worden afgelezen. In dit geval kan het handiger zijn om voor een ander type diagram te kiezen. Dat dit niet direct tot een saai resultaat hoeft te leiden is hierboven aangetoond!

Ons beter leren kennen?