6 min. read | oktober 11, 2023 door esther

Creativiteit in het tijdperk van technologie

Animatie geïnspireerd op “Le Déjeuner sur l’herbe” van Manet uit 1863, werk dat een overgangsmoment markeert tussen realisme en impressionisme

Creativiteit is een van de meest intrigerende eigenschappen van de mensheid. Het vermogen om kunst te creëren, innovatieve oplossingen te bedenken en gedachten en ideeën uit te drukken, heeft ons door de geschiedenis heen onderscheiden. Maar wat gebeurt er als technologische ontwikkelingen de manier waarop we creatief zijn en werken volledig transformeren? Met alle gesprekken rondom de toekomst van a.i., de angsten en de mogelijkheden die worden besproken, wilde ik juist even terugkijken. Zijn er patronen, dingen die we kunnen leren? Ik duik daarom in op enkele belangrijke hoofdstukken van deze ontwikkelingen in combinatie met communicatie en kunstvormen. Er zijn er veel meer, maar deze voorbeelden laten de creatieve raderen alvast draaien.

1439: De Letterpers – het vastleggen van het woord

In het midden van de 15e eeuw creëerde Johannes Gutenberg de letterpers, een uitvinding die de boekdrukkunst tot gevolg had. Dit was een ware revolutie in de manier waarop kennis werd verspreid en veranderde de creatieve wereld ingrijpend.

Gutenberg letterpers 1439

Negatieve Impact: De introductie van de letterpers zorgde voor angst over banenverlies, met name bij handgeschreven kopiisten. Ook maakten sommige schrijvers zich zorgen over de uniformiteit van gedrukte teksten en het verlies van controle over de verspreiding van hun werken.

Positieve Impact: Anderen omarmden de letterpers als een manier om nieuwe ideeën te verspreiden. Creativiteit kreeg nieuwe mogelijkheden omdat schrijvers hun werk nu aan een breder publiek konden presenteren. Boeken werden toegankelijk voor een breder publiek en democratiseerden informatie, waardoor nieuwe ideeën zich snel konden verspreiden. De letterpers zorgde voor nieuwe banen, zoals drukkers, letterzetters en uitgevers.

1827: Fotografie – Het vastleggen van beeld

Met de opkomst van de fotografie in de 19e eeuw konden kunstenaars en documentairemakers de wereld op een totaal nieuwe manier vastleggen.

Joseph Nicephore Niépce, 1827, eerste foto

Negatieve impact: Fotografie leidde tot zorgen over privacy-inbreuk en uitdagingen voor kunstenaars. Sommigen vreesden banenverlies, vooral onder portretschilders.

Impression, soleil levant door Claude Monet, 1872. Dit werk heeft het impressionisme zijn naam gegeven.

Positieve impact: De angst om banen te verliezen leidde tot nieuwe artistieke bewegingen zoals het impressionisme, dat de schilderkunst onderscheidde van fotografie door subjectiviteit te benadrukken. Fotografie gaf de samenleving een nieuwe manier om zichzelf creatief te uiten. Het creëerde ook nieuwe beroepsmogelijkheden zoals professionele fotografen, beeldbewerkers en digitale kunstenaars.

1850: Industrialisatie – van ambachtelijk naar massaproductie

De industrialisatie van de 19e eeuw bracht massaproductie en fabrieksarbeid met zich mee, wat een ingrijpende periode van technologische en economische veranderingen betekende.

Industriële revolutie – rond 1850 – 1900

Negatieve impact: De creatieve industrie maakte zich zorgen over hun ambacht, dat in veel gevallen werd overgenomen door machines. Er ontstond ook bezorgdheid over arbeidsomstandigheden en de milieuproblemen die ontstonden door deze nieuwe ontwikkelingen.

1860. William Morris, ontwerper. Arts & Crafts movement

Positieve impact: De industrialisatie maakte producten betaalbaarder en design toegankelijker voor de massa ipv enkel voor de elite. Het leidde tot een periode van sterke economische groei en inspireerde de Arts and Crafts-beweging, die de waarde van handgemaakte producten benadrukte. Kunstenaars zoals William Morris pleitten voor vakmanschap en artistieke integriteit en ontwikkelden een kenmerkende stijl als tegenreactie op de technologie.

Naar het nu: de snelheid van verandering

De ontwikkelingen gaan steeds sneller, en we staan nu aan het begin van een nieuw tijdperk (het informatie tijdperk) van creatieve ontwrichting, gedreven door kunstmatige intelligentie en digitale technologieën.

Negatieve impact: banen verdwijnen, en er zijn uitdagingen op het gebied van privacy, auteursrecht en het behoud van authenticiteit.

Positieve Impact: Deze technologieën versnellen en automatiseren creatieve processen, wat creatieven nieuwe instrumenten en ruimte geeft om hun visie te realiseren. Er liggen kansen voor personalisatie, samenwerking op afstand en het creëren van nieuwe werelden via VR en AR.

De toekomst van creativiteit

Hoewel sommige beroepen in het verleden zijn verdwenen, hebben anderen zich aangepast en bestaan ze nog steeds in aangepaste vormen. Er zijn ook nieuwe banen en bewegingen ontstaan, wat heeft gezorgd voor vooruitgang en doorontwikkeling.

We staan nog aan het begin van deze revolutie, en het is moeilijk te voorspellen welke nieuwe banen zullen ontstaan en welke zullen verdwijnen. Wat wel duidelijk is, is dat creativiteit veerkrachtig is en zich altijd aanpast aan de veranderende technologieën en maatschappelijke behoeften. Dit tijdperk van creatieve ontwrichting biedt opwindende mogelijkheden en uitdagingen, en ik kan niet wachten om te zien welke nieuwe creatieve reactie op dit tijdperk geboren zal worden. 

Samenvattend, de impact van technologische ontwikkelingen op creativiteit is een verhaal van zowel uitdagingen als kansen die zich steeds lijkt te herhalen. Het is aan creatieve geesten om deze te omarmen en te blijven innoveren.

Ons beter leren kennen?